Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 655
  • Founded Since 1998

foretaksbeskrivelse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. DFØ er også leverandør av fellestjenester til forvaltningen innenfor lønn og regnskap.