Utvalgt

Klima og miljødepartementet

  • Sosiale lenker:

Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 2501
  • Founded Since 1850

foretaksbeskrivelse

I Klima- og miljødepartementet jobber det omtrent 250 ansatte. Departementet består av fire fagavdelinger i tillegg til en kommunikasjonsenhet og et forkontor. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren.