Utvalgt

  • Sosiale lenker:

Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 177
  • Founded Since 1990

foretaksbeskrivelse

Kulturrådet er en statlig fagetat underlagt Kulturdepartementet. Vårt mandat er å bidra til at kunst og kultur skapes, og at den samfunnsviktige verdien kunsten og kulturen har på utviklingen og dannelsen av dagens Norge kommer tydelig frem. Sektoren er i kontinuerlig utvikling og er hardt rammet av pandemien. Vi skal bidra til å gjenåpne sektoren og samtidig sikre inkludering og representativitet gjennom å være nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet. Gjenåpning, utvikling og mangfold vil være vårt fokus de neste årene.

Vi er ca. 150 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø.

Våre verdier er åpenhet – integritet – nysgjerrighet

Hos oss vil du få verdifull erfaring og solid kompetanse innenfor offentlig forvaltning og utvikling av kultursektoren etter pandemien og inn i en ny tid. Du vil få meningsfylte arbeidsoppgaver i et mangfoldig fagmiljø. Vi ser etter deg som ser muligheter, kan bidra til mangfoldige perspektiv og til at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.