Utvalgt

Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 153
  • Founded Since 2016

foretaksbeskrivelse

Om Kulturtanken

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

Hva gjør Kulturtanken?

Kulturtanken har tre prioriterte delmål for perioden 2017 – 2020:

  1. Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger.
  2. Bidra til økt samarbeid mellom skole- og kultursektor.
  3. Effektivisere og fornye forvaltningen.

Se strategi, verdier og kjerneoppgaver