Utvalgt

Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 10
  • Founded Since 1850

foretaksbeskrivelse

Kunnskapsdepartementet er et norsk departement som har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning og forskning. Departementet hadde i 2020 et budsjett på nærmere 122 milliarder kroner.