Utvalgt

Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 113
  • Founded Since 1971

foretaksbeskrivelse

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.