Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 433
  • Founded Since 1993

foretaksbeskrivelse

Om Sivilombudsmannen

 Sivilombudsmannen arbeider for at den enkelte ikke utsettes for urett fra forvaltningen. Ombudsmannen arbeider også for å gjøre offentlige myndigheter bedre, styrke tilliten til forvaltningen og bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Ombudsmannen har to likestilte mandater. Det ene innebærer å undersøke klager fra borgere som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den offentlige forvaltningen. I noen saker iverksettes også undersøkelser av eget tiltak. Det andre mandatet er å arbeide for å forebygge tortur og umenneskelig behandling ved å besøke institusjoner hvor mennesker er fratatt friheten.

Kontoret består av tre klagesaksavdelinger, en allmenn avdeling, en forebyggingsenhet og en administrasjonsavdeling. Sivilombudsmannen holder til sentralt i Oslo. Vi har for tiden om lag 70 ansatte, hvorav ca. 50 jurister. Du kan finne mer informasjon på www.sivilombudsmannen.no.