Utvalgt

Oversikt

  • sektorer Offentlig sektor
  • Sendte jobber 0
  • Vist 23
  • Founded Since 2010

foretaksbeskrivelse

Om oss

STAF utvikler og leverer digitale tjenester som blir brukt av alle statsforvalterene, av innbyggere og andre offentlige virksomheter. Løsningene våre er smarte, brukervennlige og effektive, og skal gi et enklere møte med offentlige tjenester. Videre har vi ansvar for alt IKT-utstyr og alle IKT-tjenester til statsforvalterene. Informasjonssikkerhet er i kjernen av alle våre tjenester, og vi beskytter samfunnskritisk infrastruktur hos Statsforvalteren.
Vi utfører også andre oppgaver for Statsforvalteren gjennom å drifte deres arkiv, gjennomfører felles anskaffelser og gir brukerstøtte for alle våre tjenester.

Hovedkontoret vårt ligger i Arendal, men våre 210 kolleger jobber på 17 kontorsteder over hele landet.
STAF er en virksomhet underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.