3-årig vikariat i Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap

Midlertidig Helse og omsorgsdepartementet i Offentlig sektor E-postjobb
 • Dele:

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en faglig dyktig og engasjert medarbeider med interesse for å arbeide med global helse og WHO.

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, inkludert e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene.

Departementet har 220 ansatte. Les mer om oss på regjeringen.no.

Vil du være med og bidra til utvikling, faglig høy kvalitet og til at befolkningen i Norge og globalt får bedre helse? Da kan dette være jobben for deg!

Vi søker etter en faglig dyktig og engasjert medarbeider med interesse for å arbeide med seksjonens arbeidsfelt, særlig knyttet til global helse og WHO. Stillingen vil få et særskilt ansvar for å koordinere Norges deltakelse i WHOs styrende organer, herunder Verdens helseforsamling, WHOs globale styre og regionalkomitemøtene i WHO Europa. Stillingen medfører utstrakt kontakt med norske myndigheter og utenriksstasjoner, myndigheter i andre land og internasjonale organisasjoner. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver i departementet. Det gjelder blant annet organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, arbeidsrettslige spørsmål, personal- og lønnsspørsmål, koordinering av fellessaker, IKT og arkiv. Avdelingen samordner oppgaver innenfor beredskap og internasjonalt arbeid. Norge har et bredt internasjonalt helsepolitisk engasjement, blant annet gjennom internasjonale organisasjoner som WHO, Europarådet, OECD og Nordisk ministerråd. Norge har også et omfattende samarbeid med EU innenfor rammen av EØS/EFTA-avtalen. Avdelingen samordner dette arbeidet.

Administrasjonsavdelingen er inndelt i følgende seksjoner: seksjon for HR, seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT og seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap.

Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap

Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap er én av tre seksjoner i departementets Administrasjonsavdeling. Seksjonen leder departementets oppgaver i internasjonalt arbeid, beredskap og sikkerhet. Norge har et stort internasjonalt helsepolitisk engasjement blant annet gjennom samarbeid FN/Verdens helseorganisasjon (WHO) i Nordisk ministerråd, EU/EØS, nordisk samarbeid og nordområdene. I tillegg har seksjonen ansvar for bilaterale avtaler, handelspolitiske saker og tilretteleggelse av politisk ledelses internasjonale engasjement. Sentrale beredskaps- og sikkerhetsoppgaver er utvikling av systemer, beredskapsplaner, kompetansetiltak, øvelser og krisehåndtering, og internasjonalt samarbeid om å forebygge og håndtere grensekryssende helsetrusler.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

Du må 

 • ha relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis samfunnsvitenskap
 • ha relevant internasjonal erfaring
 • ha god kjennskap til global helse
 • ha erfaring fra departementsarbeid og god kjennskap til helseforvaltningen
 • ha svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • ha stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere tidvis høyt tempo og arbeidspress
 • kunne sikkerhetsklareres.

For rådgiver krever vi som hovedregel 3 år relevant yrkeserfaring, og som hovedregel 6 år for seniorrådgiver.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som

 • liker og har erfaring med å koordinere større prosesser
 • har gode kontaktskapende evner
 • har god rolleforståelse og forståelse for politiske prosesser
 • tar initiativ og har god gjennomføringsevne
 • er raus, fleksibel og omgjengelig
 • arbeider godt selvstendig og i team.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

i tilbyr

 • Varighet: 3 år
 • Ansettelse: Snarest
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Svært dyktige medarbeidere og arbeidsområder med spennende utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetanse og engasjement
 • Gode kontorlokaler midt i Oslo sentrum
 • 5 ukers ferie, fleksitidsordning og gode velferdsordninger

Lønn

Kr 550 000 – 750 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særskilt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

2 % innskudd til Statens pensjonskasse blir trukket fra lønnen. Medlemskapet er en av de beste pensjonsordningene i landet, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Mangfold og inkludering i Helse- og omsorgsdepartementet

Vi er opptatte av mangfold, og mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker å være en arbeidsgiver som speiler folket, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å medvirke til enda bedre oppgaveløsing. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Vi har et personalpolitisk mål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid eller utdanning i lengre tid, og vi legger til rette arbeidsforholdene om det trengs.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil se positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingen i jobbsøkerportalen gir grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Vil du vite mer?

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Tone Wroldsen, tlf. 415 08 351.

Slik søker du

Send søknad elektronisk via lenken “Søk stillingen” nederst på siden til JobbNorge.no. Legg ved vitnemål og eventuelle attester, og legg inn opplysninger til din CV.

Alle dine personopplysningar blir tatt vare på i samsvar med GDPR.

Unntak fra offentlig søkerliste

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Andre jobber du kanskje vil like